ARKLIO GALIA yra penkių Vilniaus nepilnapročių/nepilnadvasių jaunuolių grupuotė, atliekančių, kaip patys teigia, Lietuvoje pamažu populiarėjančią „rock“ stiliaus muziką. Muzikantai susikūrė apytiksliai prieš dešimt metų jei atimsime vieną. Patys grupės nariai apie save teigia nieko, išskyrus tai, kad vienam viešbuty Lenkijoj išardė televizorių, įdėjo ten dešros gabalą ir suardė atgal. Ateikite į koncertą ir suprasite, ką patys turite omeny.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon